Zelení ponesou dál politiku Žižkov (nejen) sobě

komentář Ondřej Ruta

Mnoho lidí se ptá, proč letos Zelení nekandidují s ŽNS. Tři jednatelé spolku ŽNS obešli Matěje Stropnického, který spolek zakládal a byl jeho hlavním hybatelem, a rozhodli se podpořit kandidátku TOP/STAN. Ničeho přitom nedosáhl, jednatelé ŽNS se objevují až na nevolitelných místech. Politika bydlení, hlavní cíl spolku ŽNS, se v programu TOP/STAN omezuje pouze na holé konstatování, že dokončení privatizace je prioritou. Na Praze 3 nekandiduje strana, která by tvrdila něco jiného.

Byli jsme to přitom právě my Zelení, kteří jsme jménem ŽNS na červnovém zastupitelstvu předložili návrh, který by v současné krizi bydlení zamezil spekulacím a umožnil starousedlíkům odkoupit byty za ceny srovnatelné s předchozími vlnami privatizace. Ostatní strany, včetně TOP/STAN byli pro zachování statu quo a navíc podpořili zvolení Bellu z ODS za starostu.

Na tuhle stranu barikády se spolek ŽNS nově postavil. Zelení ale nesou odkaz původní politiky dál. Dostupné bydlení pro nás zůstává jednou z hlavních priorit. Kromě dokončení privatizace je třeba urychleně opravit a k pronájmu nabídnout 300 volných bytů, kterými MČ disponuje. Začít stavět byty nové a nabídnout je těm, kteří na dnešním trhu s bydlením nemají šanci přežít – seniorům, matkám samoživitelkám, mladým rodinám. O tom, že byty nemají být jen na kšeft, je třeba přesvědčit i developery. Ve vyspělých městech bývá samozřejmé, že část nově postavených bytů převedou na město. Celý program, který není zdaleka jen o bydlení, najdete na www.prozizkov.cz.

Zastupitelé mohou dát stopku zástavbě parku na Balkáně

Ondřej Rut, blog.respekt.cz, 15. 5. 2017

Dětské hřiště a část parku mezi bazénem na Pražačce a DDM Ulita by mohly být zastavěny bytovými domy. Platný územní plán pozemky chrání jako plochy pro zeleň a veřejnou vybavenost, pracovní návrh nového metropolitního plánu je však začleňuje pod lokalitu Balkán, která má být určena primárně pro bytovou výstavbu. Dětské hřiště samotné je v majetku MČ, není proto ohroženo tolik jako park, který je v soukromých rukou. MČ si tyto pozemky pouze pronajímá, aby je mohla udržovat ve veřejném zájmu. Vlastníci dnes sice prohlašují, že na pozemku chtějí stavět pouze objekty pro rekreaci, územní plán by jim však v navržené podobě umožnil kdykoli v budoucnosti změnit postoj a pozemek prodat nebo přímo využít pro developerský projekt.

Postoj zastupitelů je pro budoucí osud těchto pozemků zcela klíčový. Pořizovatel územního plánu může požadavek MČ na zachování zeleně jen těžko pominout. Spolek pro ochranu zeleně na Krejcárku a na Balkáně proto zorganizoval petici, ve které žádá, aby se k problému vyjádřilo celé zastupitelstvo Prahy 3. Kauza se tak může objevit již na programu řádného jednání 20. 6.

Věc se zdá jednoznačná, ani náhodného kolemjdoucího by nenapadlo, že sami zastupitelé MČ by mohli souhlasit se zástavbou parku na Krejcárku. Fakt, že výbor pro územní rozvoj se nedokázal shodnout na žádném společném stanovisku a že jednoznačnému vyjádření se vyhýbá i starostka, ale napovídá, že to může být daleko komplikovanější.

O této a dalších kauzách si přečtěte na webu www.zizkovnezastavis.cz

Dlouhý nos petici k farmářským trhům na Jiřáku

Ondřej Rut, blog.respekt.cz, 19. 1. 2017

Trhy na Jiřáku od roku 2010 provozuje spolek Archetyp, tehdy byl v Praze průkopníkem. Radnice za organizaci nejprve platila, pak byl vztah chvíli bezúplatný a až od roku 2014 vybírá radnice od organizátora 100 tis. Kč měsíčně, což je suma v Praze velmi nadprůměrná. Trhy si zachovaly kvalitu a oblibu farmářů i návštěvníků.

Výběrové řízení na nového provozovatele vypsala radnice s odůvodněním, že chce zvýšit kvalitu trhu. Vítězem se však stala firma bez historie a zkušeností. Proti tomu se oprávněně zvedla vlna odporu, reprezentovaná peticí, kterou podepsalo nejméně 4 tis. lidí. Starostka označila petici za nátlakovou akci a zvolila se svým kolegou Bellu bizarní řešení. Rada soutěž včera zrušila a schválila záměr svěřit trh Správě zbytkového majetku a.s., společnosti založené MČ pro správu bytů, také bez předpokladů pro dobrou správu trhu. Firma měla být ještě minulý rok zlikvidována jako nadbytečná a dodnes ji chybí stálé vedení.

Místostarosta Bellu rozhodnutí odůvodnil v mediích tím, že trhy takto provozuje třeba Praha 6. Neověřil si však, že trhy na Vítězném náměstí provozuje pro dejvickou radnici spolek Farmářské trhy. V Praze dnes neexistuje farmářský trh organizovaný přímo městem nebo městskou společností. Výjimkou je trh na Kubánském nám., který organizuje společnost Praha 10 – Majetková a.s., avšak několik let se ztrátou (v roce 2015 1,3 mil. Kč).

Rozhodnutí vypadá na truc signatářům petice. Tlačili jste na zrušení výběrka, tak tady máte, trhy ale dáme svojí firmě, neměli jste tak tlačit. Dlouhý nos.

Farmářské trhy na Jiřáku má provozovat firma bez historie a zkušeností

Ondřej Rut, blog.respekt.cz, 16. 12. 2016

Radnice Prahy 3 v gesci místostarosty Alexandra Bellu (ODS) vypsala v říjnu výběrové řízení na provozovatele farmářských trhů na Jiřího z Poděbrad. Současnému provozovateli, spolku Archetyp, vyprší smlouva o provozování trhu koncem roku. Výběrové řízení přesto nebylo nutné provádět – Archetyp s trhy na Jiřáku i v celé Praze historicky začal a dodnes je provozuje v kvalitě, kterou nám může závidět většina městských částí. S výnosem pro městskou část také problém nebyl, Archetyp od roku 2014 platí za provoz trhu 100 tis. Kč měsíčně. Radnice ostatně cenu v této výši v podmínkách soutěže zafixovala a soutěžilo se pouze na kvalitu předložené koncepce. K provedení výběrového řízení nenutila městskou část ani žádná zákonná povinnost nebo vnitřní směrnice. Proč se tedy radnice rozhodla hledat nového provozovatele trhu, který generuje slušné výnosy a výborně funguje a riskovat tím, že o kvalitu, kterou přináší přijdeme?

Když už bylo výběrové řízení vypsáno, měli si jeho autoři především v zadávacích podmínkách pojistit, aby nevyhrál subjekt, který by organizaci trhů pokazil. Na první pohled to skutečně udělali, když stanovili požadavek na doložení 5 referenčních akcí z oblasti gastronomie nebo stánkového prodeje a 5 referencí na pořádání doprovodných akcí. (Přímá zkušenost s farmářskými trhy požadována nebyla.) Dostatečné to však nebylo, jak ukážu dále.

Výběrové řízení vyhrála firma World Production s.r.o., kterou pro účely podání nabídky koupil necelý měsíc před vyhlášením výběrového řízení pan Pavel Franc. Firma ani pan Franc nedisponují žádnými předchozími zkušenostmi a reference doložili prostřednictvím firmy CH Catering s.r.o. jako subdodavatele. Tato firma kromě jiného dlouhé léta poskytuje občerstvení pro jednání zastupitelstva a kulturní akce pořádané žižkovskou radnicí.

O podmínkách plnění prostřednictvím subdodavatele není v zadávacích podmínkách žádná zmínka. Už to byla chyba, radnice měla subdodávky předem vyloučit, bylo přece v zájmu zachování kvality trhu, aby ho provozoval někdo s přímou předchozí zkušeností. V situaci absence předem stanovených pravidel se hodnotící komise rozhodla, že subdodávky umožní a to i přesto, že subdodavatelská smlouva mezi World Production a CH Catering s.r.o. postrádá základní náležitosti – přesný popis, co má subdodavatel pro organizaci trhu zajišťovat a také stanovení odměny, kterou za to má dostat.  Ta je podle smlouvy předmětem samostatné písemné dohody, která nebyla součástí nabídky.

Předmět subdodavatelského plnění je přesně vymezen v příloze č. 1 smlouvy takto:

  • prokázání kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem
  • umožní dodavateli využití vlastních zkušeností a vlastních zaměstnanců při plnění veřejné zakázky

Vágní konstatování o možném poskytnutí „zaměstnanců a zkušeností“ může znamenat, že CH Catering ve skutečnosti nebude dělat nic, nebo si to obě strany smlouvy dosud nestihly rozmyslet. Jediným přesně vymezeným předmětem smlouvy je zakoupení referencí pro účast v soutěži. Takovou subdodavatelskou smlouvu nelze považovat za relevantní pro uznání požadovaných referencí a komise měla takového uchazeče ze soutěže vyloučit. Pokud to neudělala komise, měli to udělat radní městské části, když o zadání zakázky rozhodovali.

Ještě je čas zatáhnout za záchrannou brzdu. Není přece možné dát jedny z nejúspěšnějších farmářských trhů v republice všanc firmě bez historie a zkušeností.

Dohodou s Central Group se Praha 3 zbavuje kontroly nad rozvojem nákladového nádraží

Ondřej Rut, blog.respekt.cz, 27. 9. 2016

Rada městské části Praha 3 v pondělí schválila smlouvu s Central Group o spolupráci při zástavbě severní části Nákladového nádraží Žižkov. Smlouva je nevýhodná pro hlavní město i pro Prahu 3. Starostka Vladislava Hujová (TOP09) smlouvu dohodla v průběhu léta bez konzultace s představiteli IPR a hlavního města a nabourala tak společné snahy o vypsání urbanistické soutěže pro rozvoj celého území.

Podstatu celé smlouvy lze shrnout následovně. Central Group si v blízké budoucnosti nakreslí na severozápadní čtvrtinu území nádraží, co bude chtít a Praha 3 udělá všechno proto, aby mu to prošlo:

  • stáhne správní žalobu na nezákonnost územního rozhodnutí, kterou v minulosti sama podala;
  • stáhne žádost o změnu územního plánu zahrnující celé území nádraží, aby nebyly ohroženy koeficienty zástavby území Central Group;
  • bude souhlasit s jakýmkoli návrhem Central Group v územním a stavebním řízení a
  • bude souhlasit se zrušením stavební uzávěry.

Central Group na druhé straně postaví pro Prahu 3 mateřskou školku a veřejný park. Ta školka má ale háček – Smlouva stanovuje, že závazek stavby školky je spojen až s kolaudací poslední budovy v území, které tvoří čtvrtinu celého 35 hektarového území nádraží. To může být v horizontu výrazně delším než 10 let. Ten park má také háček – má být velký pouze tak, jak stanovuje už současný územní plán, nejde tedy o nic víc, co by se od vlastníka území dalo čekat tak jako tak.

Další závazek Central Group nelze zařadit do kategorie závazků. Týká se zahrnutí pozemků do urbanistické soutěže,  jejíž vypsání připravuje hlavní město Praha ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a všemi aktéry v území. Vypsání urbanistické soutěže na celé území nádraží podpořilo i zastupitelstvo MČ Praha 3 usnesením č. 183 ze dne 16. 2. 2016 a starostce uložilo přípravu soutěže koordinovat s IPR. Ta však s Central Group dohodla, že se soutěže zúčastní pouze za podmínky, že „konání Soutěže ani navazující zpracování studie nebude mít dopad na proces rozvoje pozemků“ (- doslovná citace ze smlouvy). Jinými slovy Central Group se soutěže zúčastní pouze za podmínky, že se jí nezúčastní.

Postup starostky Vladislavy Hujové sabotuje dosavadní spolupráci s IPR a hlavním městem směřující k podpisu memoranda o vypsání urbanistické soutěže. Starostka se s Central Group, který dosud nepředstavil žádnou podobu zástavby území, dohodla za zády hlavního města a dává developerovi bianko šek na výstavbu prakticky čehokoli. Smlouva je navíc nevýhodná i pro Prahu 3. Starostka vyměnila jednu školku za možnost kontrolovat další rozvoj celého území.

K odmítnutí smlouvy a návratu ke společnému jednacímu stolu vyzvala starostku Hujovou dopisem i náměstkyně primátorky hl. m. Prahy a radní pro územní rozvoj Petra Kolínská.

Klub zastupitelů Žižkov (nejen) sobě proto vyzývá starostku Prahy 3, aby smlouvu s Central Group nepodepisovala, alespoň do doby projednání smlouvy na zastupitelstvu Prahy 3. Dvanáctičlenný klub zastupitelů Žižkov (nejen) sobě má dostatek hlasů ke svolání mimořádného zastupitelstva a žádost o jeho svolání předá na úřad městské části tento čtvrtek. Zastupitelstvo se pak musí konat nejpozději do 15 dnů.

Rekonstrukce Husitské a Koněvovy – hlavně rychle

Ondřej Rut, blog.respekt.cz 26. 9. 2016

Obyvatelé Žižkova už několik let s nadějí a netrpělivostí čekají na rekonstrukci ulic Husitské a Koněvovy. V tradiční pražské obytné zástavbě bychom těžko hledali jinou ulici, která je tak zanedbaná a negativně zatížená dopravou. Hlavní město chystá na rekonstrukci vyčlenit přes 200 mil. Kč, na stavbu jsou již vydána 2 územní rozhodnutí. Praha 3 se před rokem rozhodla podobu rekonstrukce vylepšit, za studii úprav utratila 2,3 mil. Kč. Uběhl rok a tato investice vyšla do prázdna. Co k tomu vedlo popisuje tento text.

Na podzim 2014 byla vydána dvě územní rozhodnutí (UR), samostatně na Husitskou a Koněvovu ulici. Dokumentaci pro UR zadala Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK). Tomuto kroku bohužel nepředcházela žádná koncepční studie architektonického řešení (jako třeba v případě chystané rekonstrukce Vinohradské). Projekt akcentoval zejména dopravně-technické řešení, aniž se dostatečně zamýšlel nad kvalitou veřejného prostoru a podmínkami pro chodce.

V květnu 2015 na problém upozornila Kauza3, uspořádala veřejnou debatu, na které prezentoval svůj negativní postoj k navržené rekonstrukci i Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).  Doporučení IPR tehdy Kauza shrnula takto: „rozšíření chodníků a zúžení jízdního profilu vozovky, snížení počtu parkovacích míst, zkrácení přechodů pro chodce, maximální možné propojení ulice s cyklostezkou podél Vítkova a ideálně také na některých úsecích zasadit stromy, které vstřebávají prach a rozptylují hluk.“

V červenci 2015 vznikla dohoda mezi náměstky primátorky Dolínkem, (pod něhož spadá TSK) a Stropnickým (pod něhož spadal IPR) a MČ Praha 3, podle které žižkovská radnice objedná studii dosud chybějícího architektonického řešení. Tyto úpravy však v zájmu brzké realizace neměly být v rozporu s vydanými územními rozhodnutími. TSK pak slíbilo počkat s objednáním podrobnější dokumentace pro stavební povolení, dokud studii od Prahy 3 neobdrží.

V říjnu 2015 radní pro dopravu Lucie Vítkovská (ODS) studii objednala za 2,3 mil. Kč (!) od architektů Starý a partner s.r.o. V prosinci 2015 byla odevzdána první verze studie, autoři ji prezentovali na dopravní komisi rady MČ Praha 3, poté byla představena na webových stránkách a několik měsíců byly vyhodnocovány připomínky veřejnosti a dalších aktérů. Konečná verze studie pak byla odevzdána v červnu 2016 a městská část ji předala TSK, aby ji využila pro zpracování návazné dokumentace pro stavební povolení.

CHYBIČKA SE VLOUDILA

Vloudila se ale chyba. Autoři studie totiž nesplnili zadání a navrhli takové úpravy, které jsou v rozporu s UR. Radní Vítkovská si toho nevšimla, „hotovou“ práci přejala a nechala zaplatit. Rozporu s UR si přitom autoři studie byli dobře vědomi, potvrdili to na můj dotaz již při prezentaci na komisi pro dopravu v lednu 2016. Studii navrhli v předložené podobě v rozporu s UR proto, že chtěli vyhovět oprávněným požadavkům IPR. Radní Vítkovská studii přesto pustila do veřejného projednání v podobě, v jaké není možné ji realizovat při splnění základního požadavku MČ – nebude narušeno územní rozhodnutí. Byla tak klamána veřejnost, která se vyjadřovala k neproveditelnému návrhu.

CO Z ARCHITEKTONICKÉ STUDIE NELZE PROVÉST?

Ve vydaných UR je napevno stanovena poloha kanalizačních vpustí a sloupů veřejného osvětlení. S nimi nelze hýbat, v důsledku proto nelze pohnout ani s hranou chodníku. Studie Starý a partner doporučila několik významných zlepšení UR: 1) Navrhla rozšířit chodníky na minimální šířku 2m, 2) navrhla realizovat další dva přechody pro chodce, aby bylo možné přejít na křížení s každou ulicí, 3) navrhla přisvětlení přechodů pro chodce pro zvýšení bezpečnosti. Tyto tři základní úpravy návrhu TSK nejsou realizovatelné bez změny územního rozhodnutí.

Radní Vítkovská si měla potichu posypat hlavu popelem a přimět architekty Starý a partner, aby dopracovali studii podle původního zadání. Jedině na základě zřetelného návrhu proveditelných úprav ulic v souladu s UR je totiž možné odpovědně rozhodnout o tom, zda je pokračování v projektu TSK dobré pro město nebo zda začít od začátku, znovu, lépe a se skutečnou péčí o veřejný prostor.

Namísto dopracování studie Starý a Partner jsme se dočkali nepříliš přehledného vyhodnocení projekční kanceláře DIPO, která pro TSK zpracovává dokumentaci pro stavební povolení. Na jeho základě schválila Rada městské části 26. 9. 2016 usnesení, ve kterém schvaluje rekonstrukci ulic podle vydaných UR. Že lze ze studie zapracovat pouze malou část opatření, vedení radnice nevadí. Před kvalitní rekonstrukcí upřednostnila rychlost, volby budou už za dva roky.