Zastupitelé mohou dát stopku zástavbě parku na Balkáně

Ondřej Rut, blog.respekt.cz, 15. 5. 2017

Dětské hřiště a část parku mezi bazénem na Pražačce a DDM Ulita by mohly být zastavěny bytovými domy. Platný územní plán pozemky chrání jako plochy pro zeleň a veřejnou vybavenost, pracovní návrh nového metropolitního plánu je však začleňuje pod lokalitu Balkán, která má být určena primárně pro bytovou výstavbu. Dětské hřiště samotné je v majetku MČ, není proto ohroženo tolik jako park, který je v soukromých rukou. MČ si tyto pozemky pouze pronajímá, aby je mohla udržovat ve veřejném zájmu. Vlastníci dnes sice prohlašují, že na pozemku chtějí stavět pouze objekty pro rekreaci, územní plán by jim však v navržené podobě umožnil kdykoli v budoucnosti změnit postoj a pozemek prodat nebo přímo využít pro developerský projekt.

Postoj zastupitelů je pro budoucí osud těchto pozemků zcela klíčový. Pořizovatel územního plánu může požadavek MČ na zachování zeleně jen těžko pominout. Spolek pro ochranu zeleně na Krejcárku a na Balkáně proto zorganizoval petici, ve které žádá, aby se k problému vyjádřilo celé zastupitelstvo Prahy 3. Kauza se tak může objevit již na programu řádného jednání 20. 6.

Věc se zdá jednoznačná, ani náhodného kolemjdoucího by nenapadlo, že sami zastupitelé MČ by mohli souhlasit se zástavbou parku na Krejcárku. Fakt, že výbor pro územní rozvoj se nedokázal shodnout na žádném společném stanovisku a že jednoznačnému vyjádření se vyhýbá i starostka, ale napovídá, že to může být daleko komplikovanější.

O této a dalších kauzách si přečtěte na webu www.zizkovnezastavis.cz

Dlouhý nos petici k farmářským trhům na Jiřáku

Ondřej Rut, blog.respekt.cz, 19. 1. 2017

Trhy na Jiřáku od roku 2010 provozuje spolek Archetyp, tehdy byl v Praze průkopníkem. Radnice za organizaci nejprve platila, pak byl vztah chvíli bezúplatný a až od roku 2014 vybírá radnice od organizátora 100 tis. Kč měsíčně, což je suma v Praze velmi nadprůměrná. Trhy si zachovaly kvalitu a oblibu farmářů i návštěvníků.

Výběrové řízení na nového provozovatele vypsala radnice s odůvodněním, že chce zvýšit kvalitu trhu. Vítězem se však stala firma bez historie a zkušeností. Proti tomu se oprávněně zvedla vlna odporu, reprezentovaná peticí, kterou podepsalo nejméně 4 tis. lidí. Starostka označila petici za nátlakovou akci a zvolila se svým kolegou Bellu bizarní řešení. Rada soutěž včera zrušila a schválila záměr svěřit trh Správě zbytkového majetku a.s., společnosti založené MČ pro správu bytů, také bez předpokladů pro dobrou správu trhu. Firma měla být ještě minulý rok zlikvidována jako nadbytečná a dodnes ji chybí stálé vedení.

Místostarosta Bellu rozhodnutí odůvodnil v mediích tím, že trhy takto provozuje třeba Praha 6. Neověřil si však, že trhy na Vítězném náměstí provozuje pro dejvickou radnici spolek Farmářské trhy. V Praze dnes neexistuje farmářský trh organizovaný přímo městem nebo městskou společností. Výjimkou je trh na Kubánském nám., který organizuje společnost Praha 10 – Majetková a.s., avšak několik let se ztrátou (v roce 2015 1,3 mil. Kč).

Rozhodnutí vypadá na truc signatářům petice. Tlačili jste na zrušení výběrka, tak tady máte, trhy ale dáme svojí firmě, neměli jste tak tlačit. Dlouhý nos.