Jeseniova 36 – převzít odpovědnost za svůj majetek

Bývalý objekt Českého rozhlasu v Jeseniově 36 koupil před lety developer WH Estate. Od počátku ho plánuje zbourat a na jeho místě postavit nový dům. Léta běží, objekt chátrá, zanáší se odpadky a dochází zde k požárům. Developer dělá, co může, posílá sem ostrahu, uklízí, deratizuje. Poslat dům k zemi ale nechce, i když dokumentaci demolice poslal na radnici už vloni. Odkládá ji údajně v důsledku rozhodnutí magistrátu, že bude posuzován vliv stavby na životní prostředí v tzv. procesu EIA.

Předčasná demolice objektu je pro investora, jehož primárním cílem je maximalizovat zisk, nákladná. Úvěr na demolici a stavbu je výhodnější si vzít až ve chvíli, kdy vznikne stavebním povolením právo stavět. Nižší zisk ale pro developera není polehčující okolnost, měl by převzít odpovědnost za svůj majetek. Odůvodňovat odložení demolice běžícím procesem EIA není fér, jde o zákonný proces, se kterým bylo třeba dopředu počítat.

A co radnice? Odbor životního prostředí nařídil deratizaci, stavební úřad pokutu 25 tisíc. Pakatel, který investor zaplatí a jede se dál. Starostka se příliš nevyjadřuje, uzavřela totiž s developerem smlouvu o spolupráci, ve které se předem zavázala stavbě umetat cestu, výměnou za svolení, aby přes pozemek investora vedl kabel k napájení chystaného nového občerstvení na Parukářce.

Udržovat stávající stav je pro developera výhodné ještě z jednoho důvodu. Lidé budou nakonec rádi, že je nová stavba zbaví požárů a krys. Na to, že je předimenzovaná, ještě rádi zapomenou.

/psáno pro Radniční noviny Prahy 3 – listopad 2017/

Plán pro rozvoj nákladového nádraží není ani po 15 letech

Ondřej Rut, blog.respekt.cz, 15. 3. 2017 16:03

Podmínkou pro rozvoj nákladového nádraží je vytvoření urbanistické koncepce. S touto myšlenkou přišla městská část, věřte nevěřte, už v roce 2001. O pět let později pak byla proti salámové metodě zástavby schválena stavební uzávěra a v roce 2008 podala MČ podnět na změnu územního plánu s cílem vytvořit masterplan pro celé území. O schválení této změny se pod kódem Z2600 jedná dodnes.

Poté, co se podařilo zabránit stavbě obchodního centra v severní části, to vypadalo, že se koncepce konečně podaří projednat. Rada MČ však požádala o ukončení projednání Z2600. Území změny je prý třeba ještě rozšířit o další pozemky až na Jarově nebo na Olšanské, aby to bylo skutečně koncepční. Území vymezené Z2600 přitom posledních 9 let nikdo nezpochybnil. Jakoby starostka vypouštěla mediální mlhu, která má zakrýt jiné úmysly.

Povídá se, že prosazováním dokončení Z2600 jdeme na ruku Sekyrovi. Zřejmě je to odplata za to, že jsme označili dohodu o spolupráci MČ s Central Group za nevýhodnou. Projednání nové změny přitom znamená zdržení nejméně o dva roky. Nejde přitom o to, aby mohl rychle stavět Sekyra, ale o zahájení přípravy konverze a využití budovy nádraží a schválení ucelené koncepce, podle které se může stavět třeba příštích 30 let. Sekyra, Central Group, všichni.

Namísto toho první kolečko salámu nakrojil Central Group. Prý to muselo být, v územním plánu už má stavební pozemky a k tomu postaví školku. A kde bude škola?

„Jistě, paní starostko.“ Tu koncepci rozvoje opravdu chceme.

/Psáno pro Radniční noviny Prahy 3 - duben 2017/

Sbírka na epopej? Neposílejte peníze pochybnému projektu!

Matěj Michalk Žaloudek, Psáno pro Kauzu 3, 3. 1. 2017

Lednové číslo Radničních novin vyzývá na titulní straně čtenáře, aby přispěli na nový pavilon Muchovy Slovanské epopeje na Vítkově. Žádné pravomocné rozhodnutí, že by tam nová budova měla vzniknout, ale neexistuje, dokonce ani není příliš pravděpodobné, že kdy existovat bude. Tento článek má za cíl varovat veřejnost před tím, aby do takového fondu přispívala, a poukázat na manipulace, kterých se radnice kolem této kauzy dopouští. Záměrně se nezabývá tím, zda Vítkov vhodným místem je či není.

Starostka Hujová by se ráda ve volebním roce 2018 blýskla nějakým viditelným úspěchem. Ráda by byla tou, která ke stému výročí republiky poklepe na základní kámen nového pavilonu pro Slovanskou epopej na Vítkově. Problém spočívá v tom, že stavebníkem není Praha 3, o případné výstavbě pavilonu a jeho umístění rozhoduje hlavní město Praha, pro které Institut plánování a rozvoje na základě usnesení rady hlavního města právě odevzdal rešerši, kde by pavilon měl být umístěn. Podle médií Institut doporučil parcely na Těšnově. Vzhledem k tomu, že ve finále bude rozhodovat rada hlavního města, kde TOP 09 zastoupena není (případně zastupitelstvo HMP, kde má spory oslabený klub TOP 09 sílu jen 12 zastupitelů z 65), šance, že bude nakonec vybrán Vítkov, opravdu nyní nejsou větší než šestinové.

Legitimní záměr postavit na Žižkově jako pomník starostčiny éry novou kulturní instituci (jakkoliv názory na významnost Muchova cyklu se asi různí) provázejí zcela nevhodné politické prostředky, které jako by nepřipouštěly, že pavilon by ještě mohl stát také třeba někde úplně jinde nebo nevzniknout vůbec.

Nový fond a… petice!
Praha 3 zřídila nadační fond, do kterého rovnou vložila 300 tisíc Kč a začala do něj sbírat dary od veřejnosti. Zmiňovaný článek v Radničních novinách již darujícím dokonce slibuje, že jejich jména budou zvěčněna v novém pavilonu, pošlou-li více než 5000 Kč (u fyzických osob) nebo více než 20000 Kč (u právnických osob). Slib, že prostředky budou využity výhradně na „podporu realizace pavilonu“ ještě neznamená, že radnice prostředky neutopí např. v architektonické soutěži na dům, který pak nikdy nevznikne.

Dalším fascinujícím úkazem je, že se v aktuálním čísle Radničních novin objevila přes celou stranu petice, požadující projednání záměru v zastupitelstvu hlavního města. Jejím autorem je Nadační fond na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou epopej se sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, tedy fond se sídlem na radnici Prahy 3 a s předsedkyní správní rady Ing. V. Hujovou. Nejsem takový pamětník, abych věděl, zda je to poprvé, co Radniční noviny otiskují nějakou petici, ale jsem si celkem jistý, že o petici rodičů ze školky v Bukové, petici lidí z Jeseniovy nesouhlasících s radniční podporou developerskému projektu na úpatí Parukářky, o petici požadující nové soutěže na provozovatele Kempu Pražačka nebo farmářských trhů na Jiřáku, které podepsaly tisíce lidí, nebyla v radničním tisku ani zmínka. Celostránková inzerce v radničním periodiku mimochodem přijde na 89 540 Kč. Myslíte, že je tento fond uhradil?

Pikantní a neskutečně absurdní je kontext. Poté, co na zastupitelstvu Prahy 3 označuje petice občanů za nepřípustný nátlak opozice, přichází starostka Hujová – sama na hlavním městě v opozičních lavicích – s peticí!

Zneužívání radničního periodika
Není pochyb, že starostka nejrůznějšími prostředky vytváří podhoubí pro to, aby se rozhořčení oklamaných lidí v případě selhání jejího plánu obrátilo proti hlavnímu městu. Jak to, že pavilon nebude? Kdo o tom rozhodl? Lidé s tím už počítali, poslali na to přece peníze…

Nástrojem pro tuto manipulaci jsou především Radniční noviny, které jsou zdarma roznášeny v nákladu 60 tisíc kusů. Lednová titulní strana je již pátým velkým článkem během čtyř měsíců, který o záměru radnice referuje, nepočítáme-li zmíněnou petici, starostčino úvodní slovo, sloupek zastupitele Dlouhého nebo rozhovor s Muchovou vnučkou.
Články (viz příloha níže) jsou dost repetitivní a mají jedno společné – informace o tom, že o umístění na Vítkově nikdo nerozhodl, jsou v nich buď umně skryté či zcela nepřítomné. Jejich zařazení jsem marně požadoval na každém jednání Redakční rady. Zato brnkání na národní strunu je v článcích na poměry jednadvacátého století požehnaně.

I když třeba souhlasíte s redakcí, že Slovanská epopej je „velkolepým dílem epochálního významu“ a „symbolem oslavujícím národ a jeho úlohu v dějinách“, který prostě musí být na Vítkově a nikde jinde, vězte, že bude pro vaše finance bezpečnější si počkat, až podobnou sbírku třeba vypíšou ti, kteří o umístění pavilonu opravdu rozhodují nebo ti, kdo jej fakticky staví. Šance, že bude vaše podpora projektu zneužita k politickému boji pak bude třeba trochu nižší. Pokud chcete podpořit kampaň paní starostky na znovuzvolení, bude asi příhodnější poslat peníze přímo na účet žižkovské Topky.

Matěj Michalk Žaloudek
Autor je členem redakční rady Radničních novin a členem základní organizace Strany zelených Praha 3.

Příloha: články z Radničních novin za poslední měsíce.

Článek v záříjových Radničních novinách. Že Slovanská epopej nakonec vůbec na Vítkově být nemusí, se můžeme dovtípit jen díky slovu „by“ v perexu. Dočteme se ale o starostčině rozčarování z toho, že zrovna, když bude republice sto let, budou se na Muchu dost možná koukat Číňani. Považte.

 

Článek v říjnových Radničních novinách. Nadpis i celý článek vytváří dojem, že o místě už je rozhodnuto. Epopej by měla být na Vítkově přece proto, že je to symbolické dílo, věnující se historii národa a jeho „postavení v dějinách“.  Vítkov souvisí s Husity a jedno z dvaceti pláten taky souvisí s Husity. Je to nezpochybnitelné.

 

Článek v prosincových Radničních novinách. Nové informace v něm nejsou, ale je v něm nový obrázek, jak by taková budova, na jejíž podobu má být teprve vypsána soutěž, mohla vypadat.

Dohodou s Central Group se Praha 3 zbavuje kontroly nad rozvojem nákladového nádraží

Ondřej Rut, blog.respekt.cz, 27. 9. 2016

Rada městské části Praha 3 v pondělí schválila smlouvu s Central Group o spolupráci při zástavbě severní části Nákladového nádraží Žižkov. Smlouva je nevýhodná pro hlavní město i pro Prahu 3. Starostka Vladislava Hujová (TOP09) smlouvu dohodla v průběhu léta bez konzultace s představiteli IPR a hlavního města a nabourala tak společné snahy o vypsání urbanistické soutěže pro rozvoj celého území.

Podstatu celé smlouvy lze shrnout následovně. Central Group si v blízké budoucnosti nakreslí na severozápadní čtvrtinu území nádraží, co bude chtít a Praha 3 udělá všechno proto, aby mu to prošlo:

  • stáhne správní žalobu na nezákonnost územního rozhodnutí, kterou v minulosti sama podala;
  • stáhne žádost o změnu územního plánu zahrnující celé území nádraží, aby nebyly ohroženy koeficienty zástavby území Central Group;
  • bude souhlasit s jakýmkoli návrhem Central Group v územním a stavebním řízení a
  • bude souhlasit se zrušením stavební uzávěry.

Central Group na druhé straně postaví pro Prahu 3 mateřskou školku a veřejný park. Ta školka má ale háček – Smlouva stanovuje, že závazek stavby školky je spojen až s kolaudací poslední budovy v území, které tvoří čtvrtinu celého 35 hektarového území nádraží. To může být v horizontu výrazně delším než 10 let. Ten park má také háček – má být velký pouze tak, jak stanovuje už současný územní plán, nejde tedy o nic víc, co by se od vlastníka území dalo čekat tak jako tak.

Další závazek Central Group nelze zařadit do kategorie závazků. Týká se zahrnutí pozemků do urbanistické soutěže,  jejíž vypsání připravuje hlavní město Praha ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a všemi aktéry v území. Vypsání urbanistické soutěže na celé území nádraží podpořilo i zastupitelstvo MČ Praha 3 usnesením č. 183 ze dne 16. 2. 2016 a starostce uložilo přípravu soutěže koordinovat s IPR. Ta však s Central Group dohodla, že se soutěže zúčastní pouze za podmínky, že „konání Soutěže ani navazující zpracování studie nebude mít dopad na proces rozvoje pozemků“ (- doslovná citace ze smlouvy). Jinými slovy Central Group se soutěže zúčastní pouze za podmínky, že se jí nezúčastní.

Postup starostky Vladislavy Hujové sabotuje dosavadní spolupráci s IPR a hlavním městem směřující k podpisu memoranda o vypsání urbanistické soutěže. Starostka se s Central Group, který dosud nepředstavil žádnou podobu zástavby území, dohodla za zády hlavního města a dává developerovi bianko šek na výstavbu prakticky čehokoli. Smlouva je navíc nevýhodná i pro Prahu 3. Starostka vyměnila jednu školku za možnost kontrolovat další rozvoj celého území.

K odmítnutí smlouvy a návratu ke společnému jednacímu stolu vyzvala starostku Hujovou dopisem i náměstkyně primátorky hl. m. Prahy a radní pro územní rozvoj Petra Kolínská.

Klub zastupitelů Žižkov (nejen) sobě proto vyzývá starostku Prahy 3, aby smlouvu s Central Group nepodepisovala, alespoň do doby projednání smlouvy na zastupitelstvu Prahy 3. Dvanáctičlenný klub zastupitelů Žižkov (nejen) sobě má dostatek hlasů ke svolání mimořádného zastupitelstva a žádost o jeho svolání předá na úřad městské části tento čtvrtek. Zastupitelstvo se pak musí konat nejpozději do 15 dnů.