NAŠE PRIORITY

Zelení jsou strana, která si na programu dává hodně záležet. Sbíráme zkušenosti nejen v komunální praxi, ale i v diskuzi s našimi zahraničními kolegy a kolegyněmi. Víme, jaké jsou výzvy pro metropoli 21. století.


Zajistíme dostupné bydlení pro místní obyvatele a pro potřebné
Neprodleně dokončíme opravy panelových domů a privatizaci. Z výnosů privatizace budeme financovat stavbu nových bytů a opravu stávajících. Spustíme nový program sociálního bydlení, inspirací je nám brněnský projekt Rapid-ReHousing.

V ulicích vysadíme nová stromořadí
A to nejméně 200 nových stromů. Zřídíme pítka a další vodní prvky.

Zajistíme ohleduplný rozvoj Prahy 3
Ochráníme parky a zelené plochy, budeme jednat s developery a nepřipustíme předimenzovanou výstavbu bez občanské vybavenosti. Zástavba (zejména na Nákladovém nádraží) bude vznikat podle předem schválené koncepce (územní studie) a bude myslet na parky, školy a občany zde žijící.

Zvýšíme dopravní bezpečnost
Chodci jsou pro nás prioritou. Všechny tramvajové zastávky musí být bezbariérové. V rezidenčních oblastech zavedeme zklidněné zóny 30 a na frekventovaných místech doplníme další bezbariérové přechody.

Posílíme terénní služby a péči o seniory
Zavedeme koordinátora péče pro podporu pečujících osob. Sociální služby nebudou závislé na grantech a budou mít zajištěno předvídatelné financování.

Budeme rozšiřovat kapacitu školek
Pokud rodiče chtějí nebo musí do práce, bude ve školkách místo i pro děti mladší tří let. Zároveň podpoříme učitelky a učitele, nebudeme jim jen víc nakládat.

Podpoříme spolupráci učitelů a informovanost rodičů
Iniciujeme společné projekty škol a učitele podpoříme dalším vzděláváním a sdílením zkušeností. Rodiče dostanou informace o vzdělávání, volnočasových a prázdninových aktivitách pro děti.

Omezíme plastový odpad
Jednorázové plasty nechceme na radnici ani na akcích pořádaných a financovaných z obecní pokladny.

Radniční noviny nebudou hlásnou troubou radničních politiků
Místo toho je proměníme na Živijar – časopis pro Žižkov, Vinohrady a Jarov.

Prosadíme dobře připravená pravidla cyklistické dopravy
Kola do města 21. století patří a Praha by neměla zaostávat.

Podrobný volební program

Volební program ve strojově čitelné podobě zde: program-2018.json