Image

Petr Vacek

herec a moderátor

Za léta, co se pohybuji ve veřejném životě, jsem zjistil, že spíš než na politické strany je dobré se spoléhat na konkrétní lidi. Ondřeje Ruta a Martinu Chmelovou znám dlouho. Ondřeje jako politika, který to už dlouho vydržel a neustoupil z toho, co si myslí. A Martinu jako ženu, která vždy bojovala za práva svých sousedů a ohrožených lidí. Věřím, že tihle dva mohou prosadit příjemný Žižkov vhodný k životu.

Image

Jiří Lhoták

předseda spolku Za ochranu zeleně na Krejcárku
Když jsme se rozhodli v roce 2017 vystoupit z řady a bránit zeleň na Krejcárku a Pražačce proti přeměně na stavební pozemky, Zelení v čele s Ondřejem Rutem byli první, kdo nám pomohli se zorientovat a poradili nám, jak dosáhnout toho, aby se zastupitelstvo Prahy 3 postavilo za ochranu zeleně. To se nakonec skutečně podařilo. Žižkovští zelení dokazují, že pracují ne pro sebe, ale PRO Žižkov.
Image

Markéta Rohanová

organizátorka petice proti bourání školky v Bukové

Když starostka Hujová v březnu 2015 rozhodla, že nevypíše zápis do MŠ Buková a školku zbourá, nemohla jsem zůstat jako matka stranou a spolu s dalšími jsem zorganizovala petici, kterou podepsalo asi 500 občanů. Čas ukázal, že Zelení měli pravdu, když upozorňovali na to, že bourání školky je předčasné. Stará školka mohla klidně další dva roky úspěšně fungovat, nová stále ještě nestojí.

Image

Barbora Obožněnko

provozovatelka Coffee Corner v kempu na Pražačce

V roce 2015 a 2016 jsem v kempu na Pražačce vybudovala kavárnu ve stromech Coffee Corner, kterou jsem chtěla dotvořit indiánský kemp. Radnice se ale rozhodla, že nás v kempu už nechce a vybere si nového provozovatele. Nakonec jsme museli z kempu odejít. Zelení neváhali a od začátku hlasitě upozorňovali, že nový provozovatel může zničit unikátní atmosféru místa, která byla s láskou budována řadu let, to se bohužel i stalo, dodnes nás lidé oslovují na ulici, nebo nám píšou zprávy, že je jim po nás smutno, že nový kemp ztratil ducha, krásu a klid, a proto jej přestali navštěvovat. Bohužel si na nový kemp stěžují i zahraniční návštěnvíci, kteří nám dodnes zmateně píšou recenze na sociální sítě.

Image

Janeta Benešová

bývalá ředitelka MŠ Buková

Se Stranou zelených jsem se setkala během svého působení na postu ředitelky Mateřské školy Buková. Ano, byla to ta školka, která měla letitou tradici, jako jediná v Praze se dokázala postarat o děti s alergiemi a vařit podle jejich zdravotních omezení. Školka působila se zdravotnickým personálem, což rodičům poskytovalo jistotu, že krom pedagogického vedení je o jejich děti se závažnými diagnózami postaráno i po stránce zdravotní. Nemluvě o tom, že se jednalo již o poslední školku v oblasti Jarova, určenou pro všechny spádové ulice v okolí stanice Spojovací. Tehdejší paní starostka Vladislava Hujová (TOP 09) bez vědomí svých kolegů, náměstků, bez rozhodnutí rady, bez vědomí Zastupitelstva MČ Praha 3 a bez jakékoli komunikace se svými občany učinila kroky, které vedly k naprosto zbytečné likvidaci této školky. Byla to právě Strana zelených a její členové, kteří nešťastným rodičům a mně poskytli zejména morální podporu a pádnými argumenty na jednáních Zastupitelstva MČ Praha 3 se snažili likvidaci školky odvrátit. Dnes je školka zbourána, a to za mnohem větších nákladů, než by stačily k rekonstrukci stávající školky, se nyní staví nová. Jsou to tři roky, ale vzpomínky na mocensky uplatňovanou a realizovanou aroganci moci tehdejšího vedení zůstávají. Zelení v této kauze vystupovali s logickými, jasnými a praktickými kroky, se zdravým selským rozumem, který tehdy bohužel nedostal příležitost se uplatnit. Dejme tedy při letošních volbách šanci především zdravému rozumu.

Image

Eva Dudová

zakladatelka Přestupní stanice

Podporuji Zelené, protože ze své zkušenosti z práce s lidmi bez domova vím, že občas to hlavní, co je potřeba, je podání pomocné ruky a důvěra ve správná rozhodnutí. Svým programem ve mně Zelení vzbuzují naději, že se lidem bez domova dostane podpory, sociální byty budou pro potřebné a Žižkov se stane ekologickou a sociálně přátelskou čtvrtí.

Image

Michal Ďuríček

IT konzultant a zakladatel skupiny Pomáháme ptákům v Praze

Žijeme v době výrazných klimatických změn a musíme se na to připravit. To ale neznamená, že si všichni pořídíme klimatizaci. Nejlepší možnost, jak těmto změnám čelit, je zdravé životní prostředí.  Ukazuje se, že zdravé ekosystémy si dokážou poradit s výkyvy počasí mnohem lépe. Jak takových ekosystémů ale dosáhnout? Znamená to velmi komplexní přístup zahrnující vysazování zeleně, šetrnější hospodaření s městskými parky, zavedení vodních prvků jako jsou kašny a pítka, využívání dešťové vody, snížení energetické spotřeby, recyklace odpadů nebo podpora tzv. městských divočin, kde naleznou ukryt ptáci a zvířata. Tyto zásahy ovšem vyžadují aktivnější zapojení občanů a diskusi s občany o všech významnějších změnách. Když se podívám na program politických stran, tyto požadavky nejvíce splňuje strana Zelených, a proto tuto stranu podporuji a budu ji volit. Teď už nejde o nějakou abstraktní ochranu přírody, ale o to, jestli ještě za pár let bude země příjemné místo k žití.

Image

Adéla Hrdličková

slamerka a copywriterka

Politika je pro mě starání se o polis, ve které všichni žijeme. Zelené podporuji právě v aktivizaci společnosti i mimo volby namísto (tragi)komických sloganů, které vyblednou pár měsíců po kampani. Studium estetiky mě naučilo, kolika optikami se člověk může na věc dívat. A protože nerada vidím věci černobíle, zelená je pro mě teď tou nejsmysluplnější barvou.

Image

Robert "Tukan" Netuka

slamer a pracovník Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Transparentnost, otevřenost, dialog s občany a vyzývání k jejich participaci na věcech veřejných, pomoc slabším - ženám samoživitelkám, důchodcům, mladým rodinám a dalším sociálně slabým v otázce bydlení, řešení dluhové problematiky, podpora komunitního života a ochrana pěších a cyklistů, snaha o udržitelný rozvoj prostředí, ve kterém se bude dobře dýchat, chodit, běhat, jezdit, relaxovat, ... vize moderního města, kde má zeleň a voda své nezastupitelné místo, politika, která je vedle toho globálně v souladu se snahou čelit a řešit problémy klimatických změn, která hájí práva uprchlíků, environmentálních, politických aj., která hájí lidská práva bez rozdílu. Politika, co pomáhá všude tam, kde je potřeba a zároveň chce, aby tato planeta byla obyvatelná i pro další generace. Politika, která je schopna vidět dopředu. Takovou pro 21. století potřebujeme lokálně i globálně. Některé body v tomto výčtu jsou pro komunální politiku možná moc obecné a patetické, rozhodně to však nejsou prázdné, zbytečné fráze. Kdybych mohl volit v Praze, volím Zelenou - solidární, férovou.