Martina Chmelová

Profesně se věnuji individuální terapeutické práci. Pracuji se specifickou skupinou dlouhodobě pečujících osob, kteří se doma starají o své blízké. Ať se jedná o seniorní rodiče, nemocné partnery nebo rodiny s postiženými nebo zdravými dětmi, které mají problém s učením či chováním. V komunální politice se pohybuji již přes 10 let a dlouhodobě se věnuji sociální oblasti. Chci, abychom měli dostatek kvalitních služeb pro své nejpotřebnější. Žižkov stárne a výstavba pečovatelských zařízení nevyřeší narůstající poptávku a potřebu důležitých služeb. Chci, abychom primárně a rychle nastavili podporu a pomoc pro péči v domácím prostředí pro ty nejzranitelnější, ale i pro ty, kteří o ně pečují.