Naše úspěchy

Výběr výsledků naší práce v klubu ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ za posledních 8 let

 • V roce 2014 jsme ve vedení radnice realizovali rekonstrukce Havlíčkova nám. a křižovatky před Bezovkou.
 • Soutěží více návrhů a zapojením veřejnosti jsme iniciovali rekonstrukce Komenského a Kostnického náměstí.  
 • V letech 2013 – 2014 jsme připravili a realizovali výstavbu kulturního centra a pobočky městské knihovny VOZOVNA.
 • Ukončili jsme divokou privatizaci a v roce 2012 prosadili transparentní harmonogram privatizace bytů.
 • Uzavřeli jsme s developerem smlouvu o spolupráci, díky které postavil a převedl do vlastnictví MČ novou MŠ Na Třebešíně.
 • V době našeho působení ve vedení radnice 2013 – 2014 se nám podařilo oživit Nákladové nádraží Žižkov a vytvořit zde živé kulturní centrum – vzpomínáte na bar, letní kino, koncerty, divadla, výstavy (tato iniciativa bohužel odumřela…)
 • Žalobou proti územnímu rozhodnutí, kterou z naší iniciativy podala městská část, jsme zabránili výstavbě obřího obchodního centra ve severní části Nákladového nádraží Žižkov.
 • Prosadili a připravili jsme konání místního referenda o stanovení hranic Parukářky v roce 2014. K referendu přišlo málo lidí, přesto zvýšilo úroveň její ochrany.
 • Pečlivou analýzou jsme zarazili zadávání zakázek spřáteleným firmám bez předchozích zkušeností (odkaz).
 • Hlasitě jsme se stavěli proti předčasnému bourání mateřské školky v Bukové – dva další roky tam mohla fungovat původní školka. (odkaz)
 • V roce 2014 jsme prosadili projekt energetických úspor ve školách, díky kterému radnice každý rok platí za energie o 7 mil Kč méně. (odkaz)
 • Upozornili jsme na zfušované výběrové řízení na provozovatele farmářských trhů na Jiřího z Poděbrad, ve kterém měla trhy provozovat firma bez historie a předchozích zkušeností. (odkaz)