Chytré město znamená, že se v ulicích dá žít

Petra Jelínková

Při návštěvě Berlína, Barcelony, Amsterdamu a jiných západních měst nás okouzlí, jak to v ulicích žije, jak se lidé venku setkávají, odpočívají a baví. Jak zařídit, aby ulice nebyly neosobní zónou, kterou se lidé přesouvají sem a tam, ale skutečně živým a přívětivým veřejným prostorem?

Ne náhodou mají výše zmíněné metropole Zelené ve vedení města. Od zahraničních kolegyň a kolegů jsme načerpali zkušenosti a máme plán, jak žižkovské ulice oživit, zpříjemnit a udělat bezpečnější. Základním krokem ke zklidnění a vyšší bezpečnosti je zavedení zón s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h v rezidenčních oblastech. Větší prostor si zaslouží pěší, pro které opravíme chodníky. Přibude bezpečnějších přechodů pro chodce a nutností je naprostá bezbariérovost, což pomůže nejen osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, ale i  starším lidem nebo rodičům s kočárky. Skutečně živé ulice musí dýchat, a proto vysadíme na Žižkově alespoň 200 stromů a podpoříme rozvoj okrasných pouličních zahrádek. Osvěžení přinesou pítka a další vodní prvky. Při procházkách už se nebudete muset soustředit na slalom mezi psími výkaly: zajistíme častější úklid chodníků a také v okolí kontejnerů.

Lepší místo k životu
V bezpečnějších, čistších a hez­čích uli­cích bude radost trá­vit čas – na sou­sed­ských a kulturních akcích, které se chystáme podpořit, ale klidně jen tak na lavičce. I takhle má vypadat chytré město: bez vstřícnosti k lidem a bez života v ulicích se o chytrosti ostatně těžko dá mluvit.